Η ώρα για μια μεγάλη ευρωπαϊκή αυτή τη φορά διαστημική επανάσταση έφτασε. Το SUSIE – Smart Upper Stage for Innovative Exploration είναι ένα…

επαναχρησιμοποιούμενο άνω τμήμα διαστημικού φορέα που η Ευρώπη ετοιμάσει για να αλλάξει το διαστημικό παιχνίδι.

Η εταιρία το παρουσιάζει ως:

Versatile for human spaceflight and cargo missions
– Fully reusable and integrated stage
– Advanced safety by design
– Launched on Ariane 64 evolutions, and future European launchers

Human spaceflight to Low Earth Orbit
– Up to five crew members
– Free flight for short duration missions
– Access to space stations

A key element for Space Logistics
– Satellite deployment
– Pressurized cargo and fuel supplies to space stations

Enabling In-Orbit services
– Payload assembly
– Refueling depots
– Manufacturing in space
– Returning goods from space

Comfortable and smooth re-entry, approach and landing
– Advanced end to end safety in manned flight