Μια οικογένεια έχει φτιάξει κάτι πανέμορφο και ταξιδεύει στον κόσμο. Όπως μας λένε στην ιστοσελίδα τους “we’re Yoda, Judith and Arthur, currently traveling around somewhere on this beautiful blue dot in space”. Η μετασκευή με πολύ…

…τεχνολογία είναι αυτό που μας κέντρισε το ενδιαφέρον.

“If you came here you’re probably interested in what we’re up to. So we’d like to invite you to join us on our travels in our expedition truck. The buttons below will take you to our Youtube channel and our Instagram profile. Feel free to follow us there so we can take you along on our adventure around the world.

Good to have you, welcome aboard!”

Πάμε να δούμε!