Ο πάντα εξαιρετικός Alfred Molina και μια πόλη, η Three Pines όπου πολλά μυστηριώδη συμβαίνουν και εγκλήματα δίνουν μια…

…διαφορετική καθημερινότητα που μόνο ‘αθώα’ δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ο πρωταγωνιστής. Στο Prime Video από τις 2 Δεκεμβρίου.