Αν και πολλές έχουν υπάρξει οι θεωρίες για τους space elevators και οι επιστήμονες το συζητούν εδώ και δεκαετίες, φαίνεται πως τελικά δεν…

…απέχει και πολύ η ώρα να τους έχουμε. Και η ανθρωπότητα ίσως αλλάξει ζωή. Δείτε το Bloomberg Quicktake.