Υπάρχουν πολλές δοκιμές που έχουν γίνει για το πρωτότυπο P3 στο πλαίσιο του προγράμματος AW09 με την εταιρία να έχει προχωρήσει σε…

…πολλές αναβαθμίσεις. Το AW09 πάντως πλησιάζει στην final configuration του και σίγουρα είναι ένα μοντέλο με πολλές πιθανές πωλήσεις.