Αυτά τα Επαυξημένης Πραγματικότητας γυαλιά σίγουρα πηγαίνουν τα πράγματα ένα βήμα παρακάτω. Πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και μειωμένο…

…βάρος χάρη σε νέες τεχνολογίες στην ρητίνη και τη χρήση των τεχνικών της meta-bounds. Τι είναι; Δείτε!