Η άφιξη της νέας, όγδοης έκδοσης του θρυλικού videogame είναι εδώ. Το TEKKEN 8 είναι ένας θρύλος και πρέπει να ομολογήσουμε πως σαν το…

…καλό, παλιό κρασί βελτιώνεται με τις γενιές του.