Αυτό είναι. Έφτασε. Το The Continental: From the World of John Wick είναι εδώ. Ή σχεδόν εδώ. Σε streaming από τις 22 Σεπτεμβρίου στο Peacock.Σύνοψη

The three-part event will explore the origin behind the iconic hotel-for-assassins centerpiece of the John Wick universe through the eyes and actions of a young Winston Scott, as he’s dragged into the Hell-scape of 1970’s New York City to face a past he thought he’d left behind. Winston charts a deadly course through the hotel’s mysterious underworld in a harrowing attempt to seize the hotel where he will eventually take his future throne.