Μια γαλλική δημιουργία με εξαιρετικές κριτικές. Προκλητικό…

…διαστροφικό αλλά συναρπαστικό.