Είναι μια ειδική αγορά G-SHOCK αυτή των Metal. Με το ίδιο σχεδιαστικό concept πάντα όπως το πρώτο G-SHOCK, το GMW-B5000 και το GM-B2100 με οκτάγωνη σχεδίαση έχουν ενδιαφέρον σίγουρα και δίνουν και δύναμη και ‘άγρια’ ομορφιά. Τώρα η εταιρία λανσάρει μια νέα γενιά με…

…τα GMW-B5000PC, GMW-B5000BPC, GM-B2100PC και GM-B2100BPC. Είναι και αυτά full-metal αλλά έχουν χρώμα και πολλές εναλλαγές στις αποχρώσεις με ένα περίεργο ‘παιχνίδι’.

——————–Από αριστερά τα: GMW-B5000PC, GMW-B5000BPC, GM-B2100PC, και GM-B2100BPC

The GMW-B5000, with its iconic form inherited from the very first G-SHOCK, and the GM-B2100, featuring a simple design and an octagonal bezel, are two full-metal models which have been favorites around the world.

The four new shock-resistant timepieces all feature forms based on the popular GMW-B5000 and GM-B2100 models, but now multicolored with diverse hues and gradations. Casio has established G-SHOCK as a brand known for expressing individual character by creating watches featuring not only shock resistance, but also innovative designs and color schemes. The faces of the four new watches employ multi-hued color schemes and gradations taking inspiration from everyone whose diverse, individual character guides their determined quest for toughness.

GMW-B5000PC and GMW-B5000BPC: Blue/green gradation

Blue/green gradation achieved with glass vapor deposition decorates the perimeter of the digital face. The feature indications and the perimeter’s inner frame line incorporate red, yellow and other accent colors to create a colorfully expressive look.

GM-B2100PC and GM-B2100BPC: Color gradation on hands and index marks

The dial features a base tone of black, with color gradation adorning the hour marks and watch hands. The GM-B2100PC employs purple/blue gradation, and the GM-B2100BPC warm-hued orange/red gradation, both of which nicely complement the black components. Diverse colors are also applied to the index marks to achieve a beautiful color scheme with a sense of unity.