Είναι γνωστό πως μια πλατφόρμα Neue Klasse φτάνει για την εταιρία το 2025. Το πρώτο όχημα θα είναι στην κατηγορία της 3 Series αν και…