Ακούγεται συναρπαστικό! Αυτό που προσπαθεί να λύσει η σχεδιαστής είναι το πρόβλημα των μικροεπεμβάσεων που γίνονται ίσως και προληπτικά ή διερευνητικά. Για να αποφευχθούν αυτές οι καταστάσεις σκοπεύει να στήσει έναν μηχανισμό με τεχνολογία υπερήχων τεσσάρων διαστάσεων ώστε να ‘βλέπει’ καλύτερα τον… εσωτερικό κόσμο του ασθενούς.

Η 4D εικονοποίηση χρησιμοποιείται σήμερα για να βλέπουμε στα νέα μηχανήματα υπερήχων τα έβρυα μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους. Με αυτή τη συσκευή αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό για ασθενείς.

Σε μια εικόνα δε, βλέπετε και χρωματισμένα σημεία:
1) Βολιστήρας υπερήχων
2) Μικρό ‘ασανσέρ’ για 3D εικόνα – ακολουθεί τις καμπές του σώματος το ασθενή
3) Μοτέρ (powers probe truck motion)
4) Σύστημα υπερήχων με τζελ
5) Μηχανισμός – για να ταιριάζει με την κλίση του σώματος.