Ή αλλιώς, ρομποπλοίο. Το πρώτο με αυτόνομη λειτουργία. Έρχεται το τέλος του ‘ναύτη’;