Θα κάνει – αν κατασκευαστεί.., αυτό που λέει. Θα ‘τυπώνει’ ο Document Extractor όσα έχεις στην οθόνη. Στην πραγματικότητα το Combi Monitor είναι οθόνη που λειτουργεί και ως εκτυπωτής.

Γιατί; Μα γιατί θέλεις στο γραφείο σου περισσότερο πολύτιμο χώρο για τα πράγματά σου! Και θα έχεις ένα… cool μόνιτορ. Γι’αυτό…

Σχεδιάστρια: Byeong Min Choe