Τη έρευνα δημοσίευσε χθες η Forrester και είναι αναθεωρημένη και πολύ πιο… επιθετική στις προβλέψεις της στατιστική: ούτε λίγο, ούτε πολύ στις ΗΠΑ υπολογίζεται πως θα πουληθούν κάπου 195 εκατομμύρια tablet ανάμεσα στο 2010 και το 2015: μεγάλο μερίδιο θα είναι με το logo της Apple…

Οι προβλέψεις της Forrester είναι δε συντηρητικές σε σύγκριση με όσα δημοσίευσε το eMarketer που μιλά για 81.3 εκατομμύρια tablets μόνο το 2012 alone, από τα 15.7 εκατομμύρια το 2011, ενώ η Gartner στη δική της ανάλυση υπολογίζει πως 19.5 εκατομμύρια tablets αγοράστηκαν το 2010 νούμερο που θα πάει στο 54.8 εκατομμύρια το 2011 με 208 εκατομμύρια (!) 2014….

Ζαλάδα…

Η Forrester αναμένει τα tablet να πάνε από τα 10.3 εκατομμύρια το 2010 στα 44 το 2015, ξεπερνώντας τις πωλήσεις των κατά 5 εκατομμύρια μονάδες. Οι πωλήσεις laptop θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν επίσης πάντως από τα 26.4 εκατομμύρια το 2010 στα 38.9 εκατομμύρια το 2015, αλλά τα desktop PC θα πέσουν από τα 20.5 εκατομμύρια το 2010 στα 18.2 εκατομμύρια το 2015.

Τέλος εποχής…