Ακόμη και αν σήμερα η Pontiac δεν… υπάρχει ο σχεδιαστής κύριος Dejan Hristov έχει ένα όραμα… ανάστασης. Για μια νέα Solstice μας ‘μιλά’ και αναρωτιόμαστε αν κάποιες μπράντες μπορούν να σωθούν. Ακόμη και η πρώτη Solstice ήταν κούκλα οπότε – αφήνοντας τις πολιτικές εταιριών, το όραμα του Hristov είναι ακόμη πιο επιθετικό…