Το PURELAB Flex είναι το πρώτο στον κόσμο σύστημα σε μια συσκευή καθαρισμού νερού που συνδυάζει ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και ακριβούς καθαρισμού του νερού. Σε μια συμπαγή συσκευή που καταλαμβάνει 70% λιγότερο χώρο από τα σημερινά συστήματα για εργαστήρια. Ένα μοναδικό σύστημα με αυτο-υποστηριζόμενη μπαταρία που που επιτρέπει να υπάρχει διαρκώς καθαρό – σε εργαστηριακές προδιαγραφές, νερό.

 

Σχεδιαστής: Pete Holdcroft για την ELGA Labwater Ltd