Επιστήμονες από την Ελβετία και τη Γερμανία ετοιμάζονται να χτίσουν ένα μοντέλο υπολογιστή που θα ‘αντιγράφει’ τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ένα πρόγραμμα με την ονομασία “Human Brain Project”. Η ομάδα θα προσπαθήσει να χτίσει με τη βοήθεια μιας χορηγίας αξίας 1.2 δις ευρώ το συγκεκριμένο σύστημα και ισχυρίζονται ως αν πετύχουν θα μπορούσαν να βρουν θεραπείες για διάφορες ασθένειες όπως το Πάρκινσον.

Ο κύριος Henry Markram, διευθυντής του Human Brain Project στην Ελβετία ισχυρίζεται πως το όλο project θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευφυή ρομπότ και υπερυπολογιστές που θα κάνουν τα συστήματα που υπάρχουν σήμερα να μοιάζει ασήμαντα.

Ο κύριος Markram είναι νευροεπιστήμονας στο École Polytechnique Fédérale στη Λοζάνη της Ελβετίας και είπες πως η ανθρωπότητα πρέπει να καταλάβει “τι μας κάνει ανθρώπους”.

Πιστεύει πως αν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση θα μπορέσουν να αναπαράξουν το πιο πολύτιμο όργανο του ανθρώπινου σώματος σε 12 χρόνια.

Αυτό μπορεί να σημαίνει πως εταιρίες π.χ που παράγουν φάρμακα θα μπορούν να μειώσουν δραματικά τους χρόνους δοκιμών για ένα νέο φάρμακο προσπερνώντας ακόμη και τις δοκιμές σε ανθρώπους.

Υπερυπολογιστές στο κέντρο έρευνας Jülich Research Center στην Κολωνία είναι βασικό όργανο για την έρευνα με αυτό που οι ερευνητές ορίζουν ως ‘τσουνάμι από δεδομένα’…