Η τεχνολογία αυτή της ARRIS είναι μια τεχνολογία που υπόσχεται ακόμη καλύτερες ταχύτητες Internet για ένα σπίτι – στα 4.6Gbps…

Σπίτια με καλωδιακή σύνδεση δηλαδή. Ναι, δεν αφορά την Ελλάδα αλλά καλό είναι να υπάρχουν ‘κούρσες’ τεχνολογίας. Μια ταχύτητα που με βεβαιότητα μπορεί να διαλύσει τα σημερινά δίκτυα οπτικών ινών σε θέματα ‘ωμής’ ταχύτητας ακόμη και αν για την ώρα είναι μια ταχύτητα στα χαρτιά και τεχνολογία που δεν έχει δοκιμαστεί εκτεταμένα αλλά παραμένει proof-of-concept λύση.

Δεν είναι γνωστό αν θα είναι οικονομικά βιώσιμη σε μεγάλη κλίμακα αλλά αξίζει να περιμένουμε να δούμε τι θα μπορεί να κάνει.

Η ARRIS εργάζεται λοιπόν για να πετύχει 4.5GBps κατέβασμα και 575MBps ταχύτητα upload για χώρες με καλωδιακή σύνδεση. Η λειτουργία επιτυγχάνεται με περισσότερα DOCSIS καλωδιακά κανάλια για broadband σε όσες χώρες/περιοχές υπάρχει αυτό ενώ συνολικά θα υπάρχουν 128 downstream και 24 upstream κανάλια, αν θέλει να είναι συγκεκριμένος κανείς. Για τη δοκιμή η Arris έδωσε αυτά τα καλωδιακά κανάλια DOCSIS 3.0 μέσα από ένα καλώδιο C4 cable και τη συγκεκριμένη μοντούλα.

Εξελίξεις και δοκιμές – που ελπίζουμε να φτάσουν παντού και… γρήγορα!