Μόνο με νερό καθαρίζουμε τα φρούτα. Και μάλιστα πολύ. Το WOW Water Sterilizer έχει μια… άλλη άποψη αφού χρησιμοποιεί ηλεκτρόλυση για να εξοντώσει βλαβερά βακτήρια από οτιδήποτε: φρούτα, λαχανικά, συσκευές κουζίνας, ακόμη και τα εξαρτήματα του μωρού. Χωρίς χημικά; Ναι, θέλουμε ένα…

Designer: Sang Keun SimKyowon L&C Design Team