Απλά τα πράγματα και χωρίς πολλά tech: είναι μια μάσκα με φωτογραφική, απλά και όμορφα…

Θα ‘συλλαμβάνει’ βίντεο 1,280×960 στα 30 καρέ/δευτ. σε AVI、ενώ σε φωτογραφίες θα πάμε στα 2,560×1,920 σε JPEG με τον CMOS αισθητήρα και στην ενσωματωμένη μνήμη 4GΒ. Βάρος στα 231 γραμμάρια.

Δείτε την εδώ