Ο κύριος Roger Evans μας χαρίζει την stop-motion δημιουργία του opening της κλασικής δημιουργίας των 1960’s, του Johnny Quest.

Cool…

Jonny Quest Opening Titles from Roger D. Evans on Vimeo.