Αυτή τη στιγμή κάνει κύκλους ανάμεσα στον Vesta πολύ κοντά στα 1,200 μίλια… Είναι η αποστολή NASA Dawn που μας έστειλα εάν καταπληκτικό βίντεο του δεύτερου μεγαλύτερου αστεροειδή στο ηλιακό μας σύστημα.

Η ομάδα του Dawn κατάφερε να βρει ακριβώς την τροχιά και την περιστροφή του αστεροειδούς πριν ‘χαμηλώσει’ το διαστημικό σκάφος στον Vesta. Η NASA δήλωσε:

“The zero-longitude, or prime meridian, of Vesta was defined by the science team using a tiny crater about 1,640 feet (500 meters) in diameter, which they named “Claudia,” after a Roman woman during the second century B.C. Dawn’s craters will be named after the vestal virgins—the priestesses of the goddess Vesta, and famous Roman women, while other features will be named for festivals and towns of that era.”

Με άλλα λόγια ως σημείο αναφοράς είναι ένας… κρατήρας με το όνομα “Claudia”. Μια γυναίκα από τη Ρώμη του 2ου αιώνα μ.χ…