Το Google Chrome 15 Beta έχει customizable tab…

Ο Google Chrome 15 Beta είναι έξω και μπορεί να ‘κατεβαίνει’ ενώ έχει επανασχεδιασμένη tab page και συγχρονίζει η address/search bar history με πολλαπλές εφαρμογές.

Η νέα new tab μπορεί να βοηθήσει για πιο εύκολη πλοήγηση ανάμεσα στις apps, τα commonly visited sites και τα παράθυρα που μόλις έκλεισαν. Bookmarks για α favorites και τις apps ρυθμίζονται σε sections με dragging και dropping.

Νέα app sections μπορούν και να αλλάζουν ονόματα ενώ η έκδοση beta έχει λειτουργικό και το Javascript Fullscreen API από default. Υπάρχει η νέα hybrid bar με την ονομασία OmniBox History, και οι χρήστες διαλέγουν τι συγχρονίζεται σε άλλες κόπιες του browser.

Σε ανάπτυξη είναι και η έκδοση 16ε ενώ υπάρχουν multi-user profiles σε Mac και Windows υπολογιστές.