Όχι, εδώ ΔΕΝ θα πιάσει η mediaκός κυριαρχικός λόγος της εταιρίας…

Η Apple δεν θα έχει κυριαρχία στον όρο “multi-touch”.

Η εταιρία είχε αρχικά ζητήσει το σήμα κατατεθέν, τον Ιανουάριο του 2007, (ημέρα του iPhone), αλλά το αρμόδιο γραφείο στις ΗΠΑ, το United States Patent and Trademark Office αποφάσισε πως ο όρος είναι πολύ ‘ευρύς’.

Έγινε έφεση και η Επιτροπή Trademark Trial and Appeal Board τελικά επέμεινε στην αρχική απόφαση. Συγκεκριμένα λέει:

“The examining attorney maintains that “multi-touch” is“highly descriptive” and identifies a type of touchscreen interface which “allows a user to manipulate and control the functions of an electronic device by using more than one finger simultaneously. … Again, simply because the applied-for term has been used in association with a highly successful product does not mean the term has acquired distinctiveness.”

Με άλλα λόγια το να έχει χρησιμοποιηθεί ένας όρος για ένα αναγνωρίσιμο και πετυχημένο αντικείμενο δεν σημαίνει πως έχει αποκτήσει συγεκριμένη ταυτοποίηση, μια απόφαση που δεν εκπλήσσει αφού ο όρος multi-touch είχε χρησιμοποιηθεί και στην pre-iPhone εποχή.