Το ειδικό αυτό, απόρρητο φυσικά, τμήμα, δημιουργήθηκε στο Vlasikha Village στη Μόσχα στα 1950s. Από εδώ Στρατάρχης Zhukov είχε τη διεύθυνση της άμυνας της Μόσχας το 1941.

Το κέντρο είναι ενεργό με έξι χιλιάδες άτομα να υπηρετούν κάθε ημέρα και να ελέγχουν την πυραυλική άμυνα της Ρωσίας.

Το 1984 δημιουργήθηκε και ειδικό μουσείο με το σχήμα της ρουκέτας R-2. Πλήθος θρυλικών μηχανημάτων εδώ όπως και η κρυπτογραφική συσκευή ‘Bita’.

Ειδικές συσκευές από τανκ, η εσωτερική δομή της πυρηνικής συσκευής R-34 (8K67), συσκευές ανίχνευσης πυραύλων.

Στο σχέδιο φαίνεται το κέντρο ελέγχου αφού δεν υπάρχει φωτό…

Χώροι υποδοχής και συνεργασίας, γεννήτριες και αναρίθμητες… πολύπλοκες συσκευές, πολλά κουμπιά (!) και τηλέφωνο για τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Ελάτε για μια μοναδική εμπειρία…Μέχρι εκεί που επιτρέπονταν η φωτογράφηση…