Η Ιαπωνική εταιρία ιδρύθηκε το 1912 και στις 15 Σεπτέμβρη του 2012 θα γιορτάσει τα 100 χρόνια…

Η εταιρία θα ξεκινήσει με την ευκαιρία της επετείου της μια κίνηση που ονομάζει Business Creed of ‘Sincerity and Creativity’ ενώ σχεδίασε και ένα 100th Anniversary logo όπως και προχώρησε σε αλλαγές στο Sharp Web site…

Από την 1η του 2012 έχει ετοιμαστεί και ειδικό τμήμα για την ιστορία της εταιρίας.

Το δε 100th Anniversary Logo συμβολίζει τρία themes: “dedication to ‘one of a kind’, past achievements, and expectations for the future.”

Τα δύο δαχτυλίδια του logo αντιπροσωπεύουν ένα σπιράλ προς το μέλλον ενώ από την 1η του Γενάρη μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2012, το νέο λογότυπο θα χρησιμοποιείται σε τηλεοπτικά, εφημερίδες και έντυπα όπως και Web sites καταλόγους, in-house και εξωτερικές εκδόσεις και υλικά παρουσιάσεων όπως και κάρτες.

With the DNA of creativity that it has built up, Sharp will continue to use its one-of-a-kind products and businesses to offer new value and contribute to a better future for people throughout the world.

Κανένα επετειακό special προϊόν;