Το Facebook έχει μόλις ανακοινώσει 60 νέες apps που postάρουν updates στο νέο Timeline…

Στη ‘σκηνή’ ο κος Carl Sjogreen, διευθυντής του τμήματος Facebook Platform Products ενώ οι apps αφορούν μια μεγάλη γκάμα: από ταξίδι έως και βιβλία.

Η εταιρία έχει σαν στόχο να ετοιμάζει κάτι για τον καθένα ενώ οι apps σημαίνουν και sharing των πληροφοριών με άλλους μέσα από τις apps.

Δεν παρουσιάστηκαν νέα χαρακτηριστικά του Timeline αλλά οι νέες apps, είναι διαθέσιμες *now*.

Apps στο: www.facebook.com/about/timeline/apps
Facebook Blog Post – http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150469721182131
Facebook Developer Blog Post – http://developers.facebook.com/blog/post/634/
Timeline apps video –https://www.facebook.com/video/video.php?v=2203714645913