Καλά νέα για όσους βασίζονται στο Google Maps για το Android-powered smartphone τους…

Η πλοήγηση θα είναι καλύτερη με τη νέα έκδοση του Google Maps for Android 6.3 για όλους: βελτίωση σε bugs, καλύτερη χρήση μπαταρίας, ειδικά για χρήση του Latitude και του location history.