… στις tv της.

Η χρήση φωνητικών εντολών για την τηλεόραση δεν είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί αν και ακούγεται για την “Apple iTV“. Τώρα και σύμφωνα με το Pocket-lint η Panasonic εργάστηκαν με το Royal National Institute of Blind People (RNIB) για να δημιουργήσουν ένα “voice-activated control system” για τις Viera TVs της εταιρίας.

Με τη χρήση φωνής θα ρυθμίζεται η ένταση, θα βρίσκει κανείς πληροφορίες και να θα βάζει ακόμη και να εγγραφεί ένα πρόγραμμα. Αν μερικοί δεν θέλουν όλες τις λειτουργίες, θα μπορούν να επιλέξουν π.χ μόνο την ένταση.