Και οι Avengers και κάθε σουπερήρωας σε ένα καταπληκτικό  mashup  με τον ήχο του “Perfect Situation.”