Το Ναυτικό των ΗΠΑ εξετάζει τη πιθανότητα να τοποθετήσει συστήματα αντοχής “ruggedized” 4G LTE σε τρία σκάφη του φέτος…

Σύμφωνα με το Wired, στα σκάφη θα εγκατασταθεί σύστημα microwave-based wireless wide area network (WWAN) με ακτίνα έως και 20 ναυτικά μίλια και ταχύτητες 300 megabits per second. Τα δίκτυα ελπίζεται πως θα φέρουν καλύτερο σχεδιασμό – mission planning.

Σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα για μετάδοση δεδομένων όπως real-time video feeds όταν γίνεται προσγείωση και απογείωση των Πεζοναυτών.

Τα τρία αυτά σκάφη είναι τέτοιου τύπου – amphibious assault ships και είναι τα U.S.S. Kearsarge, το amphibious transport dock U.S.S. San Antonio και το dock landing ship U.S.S. Whidbey Island.

Θα αγοραστούν ακόμη tablet και smartphones με τη βοήθεια της National Security Agency για να είναι ασφαλή.