Οι ισχυροί του γκρουπ που έχει διαμορφώσει τα στάνταρ για τα κινητά μας, οι άνθρωποι της ETSI έχουν δημοσιοποιήσει το νέο SIM πρότυπο.

Η κάρτα, που θα είναι το τέταρτο φορμά στα 4FF, είναι 40% μικρότερη από τη σημερινή micro-SIM κάρτα και φαίνεται σαν τις κανονικές SIM με το τετράγωνο σχήμα και την ‘κομμένη’ άκρη. Είναι μικρότετη στα 12.3 χιλιοστά με 8 χιλιοστά και με το ίδιο πάχος με τις σημερινές.

Από την άλλη, αν και το ETSI δεν το ‘είπε’ ξεκάθαρα’, όπως λέει το The Next Web η κάρτα ταιριάζει με τα στάνταρ της Apple και τη δική της ‘κάρτα’.

Αν είναι η αλήθεια αυτή, τότε οι Nokia και Motorola που έδωσαν τη δική τους μάχη, με τις δικές τους μικρές SIM, έχασαν. Και έτσι έχουμε ένα ακόμη πρότυπο…