Αν και θα έχουμε αποκαλυπτήρια συσκευών BlackBerry 10 το 2013…

… δεν μας λείπουν και οι αποκαλύψεις Η N4BB έχουν στα χέρια τους εικόνες που μοιάζουν με εκείνες ενός Facebook για το BlackBerry 10. Αν και χωρίς πολλές λεπτομέρειες, δίνουν πως ‘κάτι κινείτα’…