Του αρχιτεκτονικού γραφείου Dettling Architekten, το C1 house στη Karlsruhe της Γερμανίας. Μια minimalist λύση με πισίνα και ομαλή ροή των δομών. Απλό, όμορφο.

Δείτε το.