Η BMW για 4 και μισό λεπτά μας δίνει στιγμές του Motorsport της αφού οι Μ έκλεισαν 40th χρόνια. Μια M1 μέχρι και οι M3, σαν μεγάλο διαφημιστικό…