Τι έχετε κάνει share στο web;

Αν είναι φωτό ή βίντεο όλα είναι καλά αφού τα visual media είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος όπως αποδευκνύει έρευνα των top 10 brands στο Facebook. Οι users έκαναν liked σε φωτό 3 φορές πιο συχνά από ότι σε κείμενο και share σε βίντεο 12 περισσότερο από φωτό ή κείμενο

Από αυτό έχετε την επιτυχία του Pinterest και του YouTube άλλωστε…

Η έρευνα της mbooth

Δείτε το γραφιστικό!