Μια μεγάλη ημέρα για τη Sony, για τα games…

Στη δε limited Beta θα έχουμε κατά τη Sony:

  • You’ll be able to play as KratosSweet ToothColonel RadecSly CooperPaRappa, and Fat Princess.
  • You’ll be able to play in both the Metropolis and Hades stages.
  • You’ll be able to try out four-player online tournaments and 2 v 2 online tournaments. For the 2 v 2 games we’ll be supporting friend invites, so you and a friend can fight another team online.

Περισσότερα εδώ