Είναι το πιο κρίσιμο χτύπημα για μια μάχη.

Ο νέος πύραυλος ονομάζεται Boeing CHAMP (Counter-electronics High-powered Advanced Missile Project) και ήδη έχει πετάξει πάνω από τις Utah των ΗΠΑ για να ‘σβήσει’ κτίριο στόχο δοκιμών. Η ακτίνα του CHAMP με μικροκύμματα στόχευσε καθώς περνούσε το κτίριο και διέλυσε τη λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών στο κτίριο. Ακτίνες EMP; Ναι, από τη φαντασία στις μάχες…