Στο πλαίσιο της Εορτής του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχάγγελου Μιχαήλ, αποτύπωσε σε logo ή αφίσα το «Τι σημαίνει για εσένα η Πολεμική Αεροπορία» και πέταξε με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002JF της ΠΑ.

Στην ανωτέρω δράση, δύναται να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας από 15 έως και 25 ετών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση flywithus.hafgs@haf.gr έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Το άτομο του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα πραγματοποιήσει πτήση με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002JF κατά τις ημέρες του Εορτασμού του Προστάτη της ΠΑ, από 4 έως και 8 Νοεμβρίου 2023.

Για να συμμετάσχει στην πτήση απαιτούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα:

• Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης
• Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης – Συγκατάθεσης του Γονέα (μόνο για ανήλικο)
• Η επιτυχής περάτωση των ιατρικών εξετάσεων πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής
• Η επιτυχής περάτωση εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης

Επιμέρους λεπτομέρειες για την πτήση, καθώς και το ακριβές πρόγραμμα αυτής, θα ανακοινωθούν έπειτα από την επιλογή της πρότασης.

Οι συμμετέχοντες, κατά την αποστολή της πρότασή τους, θα πρέπει να υποβάλλουν και τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση που αφορά στην παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης επί του logo ή της αφίσας, από την ΠΑ.

H εκδήλωση δύναται να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες τη συγκεκριμένη περίοδο.