Και μια ακόμη ιδέα να συνδυάσεις τα νέα media με τα παλιά. Το Sports Illustrated ζητά από τους αναγνώστες να διαλέξουν την καλύτερη αθλητική στιγμή του – 2012′s best sports moment, και τον καλύτερο αθλητή – inspiring athlete.

Οι αναγνώστες διαλέγουν τις πιο iconic sports στιγμές του 2012 για το τεύχος της 31ης Δεκεμβρίου με crowdsourced επιλογές για τα “Most Inspiring Performer” και“Picture of the Year” που θα βγουν στις 17 και 24 Δεκεμβρίου.

Οι ψήφοι στη σελίδα του Facebook με 15 υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία από τις 22 Νοεμβρίου.