Μια ενδιαφέρουσα πραγματικά εκδήλωση είναι αυτή που θα παρουσιαστεί και livestream…

PS 6

Η next-generation παρουσιάζεται και το official PS Blog περιγράφει τον Cerny ως, “one of the smartest thinkers in the business and his talk should be full of fascinating insight into our brand new console.”

Θα έχουμε παραπάνω info ή πράγματα της E3 2013; Για δείτε