Αυτό είναι το μαχητικό jet T-50…

Το T-50 είναι το 5ης γενιάς μαχητικό με τη κεραία phased antenna…

Δεν επιτρέπεται πολύ κοντά η προσέγγιση…

 

Posted on September 2, 2013 by team