Το Twitter ρίχνει το σύστημα που ονομάζεται Twitter Alerts, ένα σύστημα με οδηγίες  που επιτρέπει σε δημόσιους φορείς και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις ειδοποιούν με SMS και notifications στα Twitter για iPhone και Android, σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές καταστροφές κ.α

alerts2

Αυτό θα γίνεται όταν δεν λειτουργούν άλλα συστήματα επικοινωνιών με το Alerts να δίνει στον χρήστη δυνατότητα να ακολουθεί φορείς και ΜΚΟ που τον αφορούν για να λαμβάνει προειδοποιήσεις.

alerts1

“Twitter Alerts is a new feature that brings us one step closer to helping users get important and accurate information from credible organizations during emergencies, natural disasters or moments when other communications services aren’t accessible,” λέει η ανακοίνωση στο Twitter που ήδη έχει 70 συνεργάτες όπως του The American Red Cross. FEMA, World Health Organization. Το στοιχεία δουλεύει με πολλές apps, όπως Twitter για iPhone 5.10 και άνω, Android 4.1.6 και άνω