Ναι, το θρυλικό πλέον video playback app VLC έλαβε ένα νέο update…

4

Στη Version 2.1 έχει βελτιώσεις στην επεξεργασία audio όπως και υποστήριξη surround sound ΑΛΛΑ, κυρίως είναι το πρώτο VLC με αναπαραγωγή 4K.

Η VideoLAN βελτίωσε και τα Android και iOS ports για το VLC, ενώ έχουμε και νέα “partial ports” για τα VLC για Windows Phone 8, Windows RT, με το “Metro” interface σε Windows 8 και 8.1.