Αν χρησιμοποιείτε συχνά το Flickr, θα δείτε πως υπάρχει ένας νέος beta σχεδιασμός από τη Yahoo, για νέα “photo viewing experience.”

flickr

Απλά θα κάνετε click στο “Try our new Photo Experience” button σε μια σελίδα στο Flickr, ενώ εκτός από αυτό, στο “story” αλλάζει η θέση και έχουμε και comments, tags, αλλά και photo-specific πληροφορίες.