Μέχρι να δούμε το 3D printing να ετοιμάζει σημαντικές λύσεις, όπως εργαλεία αλλά και όργανα ίσως για λήπτες, μάλλον πάμε για τον πάγο…

3D-Printing

Και είναι μια ομάδα του Πανεπιστημίου McGill University στο Montreal του Quebec που όπως μαθαίνουμε ετοιμάζει τεχνική για χρήση τέτοιων μηχανημάτων με στρώματα πάγου. Εκτός από γλυπτά και τις… καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, εύκολα θα δημιουργούνται και πρωτότυπα αντικειμένων.