Στις 8 Απριλίου, αναρίθμητα ATM θα έχουν ένα πρόβλημα όπως των ημερών του Y2K πριν 14 χρόνια αφού πολλά ATM σε όλο τον κόσμο τρέχουν Windows XP…

4

Και στις 8/4 το λειτουργικό δεν θα υποστηρίζεται από τη the \Microsoft. Το συγκλονιστικό; το BusinessWeek ισχυρίζεται πως το 95% των ενεργών ATMs σε όλο τον κόσμο τρέχουν Windows XP που δεν υποστηρίζεται από τη Microsoft και άρα θα είναι ευάλωτο από εξωτερικά hacks και όχι μόνο. Πολλά μηχανάκια έχουν παλαιό hardware δε που δεν θα δουλεύει με OS όπως τα Windows 7.

Η κα Suzanne Cluckey του ATM Marketplace, λέει: “A lot of ATMs will have to either have their components upgraded or be discarded altogether and sold into the aftermarket—or just junked.”

Και είναι πολλά χρήματα η αντικατάσταση…