000

Για τις στολές TALOS (Ελαφρές Επιχειρησιακές Στολές Τακτικής Επίθεσης) έχουμε μιλήσει πολλές φορές, φαίνεται πως όμως μέχρι το 2018 η στολή για την οποία δουλεύει όλη η… Αμερική θα είναι πραγματικότητα.

Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι η ‘υγρή θωράκιση’…