Σε ασκήσεις στην Ελλάδα, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Τα βίντεο έφυγαν πια από…

…την Ελλάδα και ταξιδεύουν στο διαδίκτυο.